Медицински маникюр – 35 лв.

  • диагностика на кожа и нокти
  • консултация за състоянието на ръцете и ноктите
  • обработване на гъбички
  • впити нокти, деформирани нокти, в следствие на травма
  • назначаване на лечение.

Медицински маникюр (снимка)