Микропигментация

С обезболяващи и включен ретуш – 390 лв.
Само ретуш – 200 лв.

Микропигментация (снимка)Микропигментация (снимка)