Почистване на грифозен нокът – 25 лв.

Почистване на грифозен нокът (снимка)Почистване на грифозен нокът (снимка)